Bas en Stef 1 jaar als trainer op de mat!

Het is alweer 1 jaar geleden dat Bas en Stef het stokje overnamen. Samenvatting van het eerste jaar: wennen, hard trainen en weer genieten van de mooie judo sport.

Met het wegvallen van de trainer stonden we bij Kenshiro Abbé voor een uitdaging. Om les te mogen geven is namelijk minimaal een Judoleraar A vereist. Judotrainers zijn schaars. Dus besloot de bond om ons te helpen. De bond gaf Bas en Stef een tijdelijke bevoegdheid onder supervisie van Marco Colson (6e dan, Judoleraar B). Zo konden alle lessen doorgaan. Een voorwaarde die er wel is, is dat Bas en Stef moeten starten met de Judoleraar A opleiding en beide moeten hiervoor hun 2e dan halen. Voor Bas was het doel eerst om 1e dan te halen. Dit lukte eind 2021. Nu zal er voor beide heren in 2022 de stap worden gezet naar 2e dan en zal er worden gestart met de opleiding judoleraar A (mits de opleiding start, afhankelijk van aantal deelnemers). In de tussentijd worden Bas en Stef bijgestaan door Marco Colson. Marco adviseert bij vragen en komt 1x in de maand op bezoek. Of om eens mee te kijken of om zelf een aantal lessen te geven. Tijdens deze lessen, is vaak lesopbouw een centraal onderwerp. Alles ter voorbereiding op de opleiding. Voor onze judoka's is het uiteraard fijn om eens van iemand anders te leren. Zeker van iemand met zoveel ervaring op de Tatami als Marco heeft.
 
Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd tijdens de lessen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de Japanse termen. Dus bijvoorbeeld O-Soto-Gari in plaats van 1e beenworp. We geloven dat als we vanaf begin zoveel mogelijk in het Japans doen, dat onze judoka's het niet hoeven te leren als ze voor hun 1e dan opgaan. Het moet een gewoonte worden. Ook willen we in een veel vroeger stadium het bewegend judo aan bod brengen. Als ik duw, wat krijg ik dan voor een reactie en wat kan ik daarmee. Uiteraard is een groot deel ook hetzelfde gebleven. We zijn tenslotte op een bepaalde manier op de judomat opgevoed. Er moet nog steeds hard gewerkt en gezweet worden.
 
We zien de laatste maanden steeds meer structuur. Met trots kunnen we ook zeggen dat ons ledenaantal een flinke weg naar boven heeft ingezet. Dit stemt ons trots en we hopen dat ook dat iedereen vriendjes en vriendinnetjes of pappa's en mamma's meenemen de judomat op. Dit was alweer het eerste jaar met Bas en Stef. We weten zeker dat er nog vele jaren zullen komen. Marco bedankt voor de tijd en inzet! Laten we samen nog veel plezier op de mat beleven!