Stef draagt het stokje over aan Nancy

Na 14 jaar in het bestuur te hebben gezeten, draagt Stef per 1 augustus 2022 het stokje over aan Nancy.

In juli 2008 nam Stef zijn intreden in het bestuur. Hij begon als secretaris. In November 2011 kwam de positie van voorzitter vrij, welke Stef met twee handen aannam. 14 jaar actief als bestuurslid. Het doel was eigenlijk om de 15 jaar aan te tikken en dan tijdens het 50 jarig jubileum (8 december 2023) van de club afscheid te nemen als bestuurslid. Echter toen er in mei 2021 tijdens de ALV goedkeuring werd gegeven voor Stef (en Bas) als trainer, was er met de leden afgesproken dat de voorzitter rol en een trainers rol niet gecombineerd moest worden. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter ging van start.

En een voorzitter vinden is niet makkelijk. Vrijwilligers zijn schaars. Want we zijn allemaal ontzettend druk. Daarnaast moest de nieuwe voorzitter ook nog een aantal Kenshiro Abbé normen en waarden bezitten. Als club willen we een familievereniging zijn, een grote vriendengroep. Iedereen moet de judosport kunnen beoefenen en iedereen is bij ons dan ook welkom. We zijn er voor recreanten en voor wedstrijdjudoka's. We hebben respect op en naast de mat. We gunnen elkaar! We waren als club dan ook trots toen Nancy Schreurs aangaf de taak graag op zich te nemen. 

Tijdens de laatste vergadering van seizoen 2021-2022 zal Stef het spreekwoordelijk stokje overdragen aan Nancy. Per 1 Augustus 2022 zal Nancy het bestuur en onze mooie club voorzitten. We wensen haar ontzettend veel succes en plezier. J.V. Kenshiro Abbé is een mooie club, die ondanks de krimp in de regio ontzettend stabiel is. Er wordt met veel plezier hard getraind. Door zowel jong als oud. We mogen met z'n allen trots zijn op onze club. Laten we samen zorgen dat J.V. Kenshiro Abbé ook de komende 50 jaar een bekende blijft in het Limburgse judo.

Voor Nancy geldt: Veel succes, Hajime!
Voor Stef: Mate Sore-made! (Als bestuur, nu doorpakken als trainer)