Informatie

Lid worden van onze club

Natuurlijk zijn we erg blij met nieuwe leden. Het is echter belangrijk om aan te voelen of judo iets is waar je plezier aan gaat krijgen. Binnen onze club is de mogelijkheid om 4 proeflessen mee te draaien. Na deze periode kan je dan beoordelen of je lid wilt worden. 

Tijdens de proeflessen mag je gebruik maken van een leenpak. Na de proeflessen ontvangen we deze kleding graag gewassen terug en is de mogelijkheid om via onze club tegen een gunstige prijs een judopak en band te kopen. Natuurlijk ben je vrij om elders een aankoop te doen.

Contributie 
De contributie bedraagt:

- 1x per week trainen kost € 12,00 per maand.
- 2x per week trainen kost € 15,00 per maand. 
- 3x per week trainen kost € 18,00 per maand. 

Gezinnen met 3 tot 5 judoka's (vanaf de 6e weer normaal tarief):

- 1x of 2x per week trainen kost € 32,00 per maand.
- 3x per week trainen kost € 36,00 per maand. 

Ook tijdens de vakantiemaanden dient de maandcontributie betaald te worden.

Vanaf de gele band ben je verplicht lid te worden van de judobond. Dit regelt de club. De kosten zijn geen onderdeel van de contributie en worden door de bond rechtstreeks bij het lid in rekening gebracht .
Voor de hoogte van de bondscontributie zie FAQ.

De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 10,00. De contributie dient vooraf betaald te worden.

Penningmeester: Bo Emde 
Rabobank Stein en Beek - Rekeningnummer NL48 RABO 0114 1056 26